Harmonijkowe kurtyny przeciwpożarowe AKE120 H oraz AKE120 HZ

NOWOŚĆ
Ten produkt został wdrożony dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich

Harmonijkowe kurtyny przeciwpożarowe AKE120 H oraz AKE120 HZ  to składane elastyczne, zamykane pionowo przegrody przeciwpożarowe w klasie E 120. Dostępne są w dwóch typach jako jednopłaszczowa kurtyna otwarta AKE120 H oraz zamknięta – AKE120 HZ.

  • Przeciwpożarowa kurtyna składana harmonijkowo montowana do stropu/nadproża,,
  • Bez prowadnic,
  • Płaszcz kurtyny wykonany jest z włókna szklanego, stabilizowanego poliuretanem w kolorze szarosrebrnym, pracujący w pionie (podnoszony/opuszczany), składany harmonijkowo – przy całkowitym otwarciu schowany w obudowie, montowanej do sufitu,
  • W zależności od wykonania kurtyny harmonijkowe AKE120 H i AKE120 HZ mogą być przeznaczone do zamknięcia otworów w pionowych ścianach, odcięcia pożarowego w tunelach lub do wydzielenia zamkniętej przestrzeni w razie zagrożenia pożarowego,
  • Kurtyny harmonijkowe mogą być wykonane jako jedno-, dwu- lub wielomodułowe, w przypadku wykonania wielomodułowego poszczególne moduły są ze sobą połączone w miejscu styku na całej wysokości dzięki odpowiedniemu złożeniu ze sobą i/lub przeszyciu krawędzi,
  • W zależności od potrzeb moduły względem siebie mogą być prostopadłe lub umieszczone pod dowolnym kątem, mogą również tworzyć obwód częściowo lub całkowicie zamknięty, powodujący po zamknięciu przegrody szczelne oddzielenie konkretnej przestrzeni w strefie pożarowej.

W dniu 27 sierpnia 2021r. w zakładzie produkcyjnym mieszczącym się w Grodzisku Wielkopolskim, należącym do firmy NGR TECHNOLOGIE Sp. z o.o, przy obecności współtwórców, następuje wdrożenie nowej technologii, umożliwiającej rozpoczęcie produkcji nowego produktu – przeciwpożarowych kurtyn harmonijkowych

w ramach projektu nr POIR.03.02.02-00-2172/20, złożonego w ramach POIR 2014-2020 poddziałanie 3.2.2 „Kredyt na innowację technologiczną”.

Nowa technologia ma postać prawa własności przemysłowej, jest to technologia własna, opracowana w ramach prac rozwojowych samodzielnie przez NGR TECHNOLOGIE Sp. z o.o., zgłoszona jako wynalazek w Urzędzie Patentowym RP w dn. 30.06.2020 (nr P434523).